Обучение “Storify yourself!” в гр. Добринище, България, 4 – 12 септември 2019 г.

Целта на проекта е да се повиши ефективността на младежката работа чрез подобряване на уменията на младежките работници да прилагат иновативен комплекс от инструменти за личностно развитие.

Място:  гр. Добринище, България

Период на провеждане: 4 – 12 септември 2019г.

Организатор: Сдружение ВИА СИВИК

Цели на проекта:

 • Подпомагане на младежките работници да открият и създадат свой собствен личностен бранд, който да ги направи по-мотивирани и успешни в младежката работа
 • Повишаване на знанията и уменията за прилагане на иновативни методи и инструменти за личностно развитие
 • Споделяне на опит и дискутиране прилагането на методи за личностно развитие, насочени към социално включване, кариерно развитие и превенция на маргинализирането.
 • Насърчаване на междукултурното сътрудничество

  Изисквания към кандидатите:

 • Участниците трябва да имат навършени 18 г.
 • Опит в гражданския сектор като младежки работници и/или доброволци
 • Английски език на добро ниво (минимум ниво B2)
 • Силен интерес към темата и мотивация за участие
 • Добра физическа и психическа настройка и форма

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие:  Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

 За да кандидатствате, изпратете имейл на viacivicbg@gmail.com (subject: Storify yourself!) със следното съдържание:

 • CV във формат Европас
 • Кратко мотивационно писмо защо искаш да се включиш в обучението
 • Сертификат за владеене на английски език (мин. ниво В2)

Краен срок за кандидатстване: 15 юли 2019 г.

Подадените заявки за участие се разглеждат текущо и при избор на подходящи участници няма да се чака крайния срок.

  За контакт:  viacivicbg@gmail.com

Източник: Сдружение ВИА СИВИК

 YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкото обучение. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.