Обучение “Sustainability Plan” в Алшотолд, Унгария, 16 – 23 септември 2019 г.

Търсят се 4ма участници

място на провеждане Място: Алшотолд, Унгария

период на провеждане  Период на провеждане: 16 – 23 септември 2019 г.

Изпращаща организация: YOUTHub

Посрещаща организация: ReCreativity

Обучението е част от 2-фазна програма, която включва настоящото обучение и младежки обмен.

Основният фокус на проекта е устойчивостта – както лична, така и екологична. Програмата е създадена така, че да подкрепи неправителствените организации, обучителите и младежките работници да намалят отпадъците си по време на работата си и да споделят за значението и важността на устойчивостта в неформалното образование. Целта е да се изследват начините, по които да се удължи процеса на ученето на участниците  и да се открие по какъв начин наградените или нови умения и методи да  бъдат използвани ежедневно.

Участващи държави: България, Италия, Гърция, Унгария, Латвия и Испания.

Цели на обучението:

  • да се развият и практикуват нови меки умения и компетенции за обучители
  • да бъде предоставена възможност за учене и споделяне на информация на тема устойчивост от лична и екологична гледна точка
  • да популяризира устойчивостта в ученето през целия живот и в екологична перспектива

 Профил на участниците:

  • на възраст над 18 години, владеещи английски език на работно ниво
  • младежки работници, ментори, доброволци, обучители, фасилитатори, представители на НПО и др.
  • с интерес към постигане на устойчивост от практическа гледна точка

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

  Такса за участие: 60 евро за посрещащата организация на място и 30 лв за изпращащата организация по банков път преди проекта.

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+. Всички разходи за настаняване и храна са покрити. Участниците сами закупуват самолетните си билети до Будапеща. Разходите за транспорт ще бъдат възстановени до 275 евро на човек след представяне на всички оригинални документи за пътуване.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 14 юли 2019 г.

 За контакт: office@youthub.bg