Обучение “The Natural Edge” в Унгария, 13-21 Септември 2019г.

Целта на проекта е да развие лидерските качества участниците за постигане на по-добри лични и групови резултати и културно сближаване.

Място: Kisterenye, Унгария

период на провеждане  Период на провеждане: 13-21 септември 2019г.

Организатор: Ecoservice Foundation

Цели на проекта:

  • да представи и развие у участниците различни методи и стратегии за лична трансформация
  • да обърне внимание върху влиянието и отговорността при контактуване
  • развитие на лидерски качества у участниците
  • насърчаване на междукултурна комуникация между младежките работници от различни страни

Профил на участниците: 

  • младежки обучители/младежки работници
  • силно мотивирани да допринесат за успешното протичане на обучението
  • владеещи английски език на работно ниво

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: Транспортните разходи до 275 евро се възстановяват.

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

Краен срок за кандидатстване: 12 юли 2019 г.

  За контакт: the.natural.edge.tc@gmail.com

Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкото обучение. За повече информация се обърнете към посочената организация.