Обучение YOUnique в Австрия, 5- 14 септември 2019 г.

Предлагат се места за младежки работници, които имат интерес към работата с младежи от малцинствени групи

Място: Каринтия, Австрия

Период на провеждане: 5- 14 септември 2019 г.

Изпращаща организация: Фондация Смокиня

Описание на обучението:

Това е 8-дневно обучение, чиято цел е да опознаем по-добре самите себе си, да преоткрием нашата идентичност, да се отървем от старите навици и роли, които не ни прилягат, и да можем да се изразяваме свободно. Чрез него младежките работници ще се сдобият с подходящото знание и умения за да подкрепят младите хора, особено тези, които идват от малцинствени групи, да приемат самите себе си и техните отличителни черти като нещо ценно, създавайки солидна база за техния живот и кариера, придавайки им смелост и отървавайки ги от страха, давайки им силата свободно да изразяват себе си и активно да участват в обществения живот.

Профил на участниците:

  • Над 18 години
  • Младежки треньори, лидери, работници, социални работници, членове на НПО и активисти, които се чувстват обвързани с целите на проекта, и са мотивирани да участват в него
  • Добро ниво на английски език

Повече информация може да намерите в инфопака

Такса за участие: 30 евро

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+. Транспорта, храната и настаняването ще бъдат покрити от организатора.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

Краен срок за кандидатстване: 23 юни 2019 г.

За контакт: weuniteaustria@gmail.com

Източник: Facebook

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочения организатор.