Резиденция Баба 2019

Допълни представата си за Видинския Северозапад, като живееш 21 дена в домакинство в едно от три дунавски села

Място: с. Неговановци, с. Синаговци, с. Кошава, област Видин

период на провеждане  Период на провеждане: 23 август – 15 септември, 2019 г.

Организатор: Фабрика за идеи 

Описание на програмата:

Ще имаш възможността да преминеш през интензивно обучение, преди да се потопиш в общността на селото домакин, и да живееш във възрастно домакинство 21 дни със стипендия от нас. Като резидент, се сдобиваш и с ментор/ка, който/която е твоя подкрепа по време на цялата Резиденция.

Обучението е преживяване с всички сетива, ум и сърце. Организира се от Фабрика за идеи и включва гости експерти по теми като:

~ дизайн мислене и дизайн, ориентиран около човешките нужди;
~ системно мислене и теория U;
~ работа на терен с местна общност/ анализ на общност и нуждите й;
~ умения за документиране на фолклорно знание и сензитивност за проявите му;
~ социално-предприемачески подходи;
~ системна работа по устойчива идея;
~ автентична комуникация;
~ създаване на отношения на солидарност и взаимопомощ.

Профил на участниците/резидентите:

  • са между 18 – 40 години;
  • са културно сензитивни и социално ангажирани;
  • имат добри социални умения и интерес към хората и културата в малки селски общности;
  • емпатия, инициативност, честност и приспособимост са им присъщи качества;
  • могат да се включват активно в различните етапи на Резиденцията;
  • имат готовност да работят върху идея в помощ на селото домакин;
  • оценяват работата в екип и биха работили в такъв;
  • имат интерес към българския фолклор.

 Повече информация може да намерите тук. 

Възможността е безплатна

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

Краен срок за кандидатстване: 30 юни 2019 г.

За контакт: info@ideasfactorybg.org

Източник: Резиденция Баба 2019 

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници във възможността. За повече информация се обърнете към посочения организатор.