Семинар “Equal Volunteering Opportunities for All” в Барселона, Испания, 1 – 7 септември 2019 г.

Active Bulgarian Society търси 1 участник, който да се включи в семинара

Място: близо до гр. Барселона, Испания

период на провеждане  Период на провеждане: 1 – 7 септември 2019 г.

Изпращаща организация: Active Bulgarian Society

Цели на семинара:

Главната цел на семинара е да събере на едно място представители на НПО-та, като носочи вниманието им към изключването на някои социални групи от една страна и доброволчеството като дейност, която трябва да включва еднакво всички, от друга страна. Други цели на проекта са още:

  • да обучи участниците как да включват в доброволчески дейности хора с различен културен бекграунд
  • да обучи участниците как да подкрепят мигранти, бежанци (или хора от културни малцинства) да се се включват активно в доброволчески дейности и да бъдат лидери на проекти
  • да насърчи обмена на идеи, информация, методи и добри практики между участниците
  • да обърне внимание на ролята на междукултурния диалог

Профил на участника:

  • на възраст 18 -30 години
  • с интерес към неформалното образование
  • с интерес към чуждите култури и желание да сподели опита си с другите участници
  • с основни знания в сферата на доброволчеството

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: 35 евро. Транспортните разходи се покриват до 275 евро на участник. Задължително мястото на заминаване и връщане на участниците трябва да е от и до България.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

 Краен срок за кандидатстване: 27 юни 2019 г.

  За контакт: absociety.info@gmail.com

Източник: Active Bulgarian Society

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участник в семинара. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.