Семинар “ИзМечтай България – Бъдещето на демокрацията” в гр. Благоевград, 26 – 30 юни 2019 г.

Водещи преподаватели и практици заедно с всички участници ще дискутират актуални въпроси по темите демокрация, върховенство на закона, гражданско участие, медии, икономика и предприемачество в разнообразни лекционни формати и практически ориентирана работа в групи.

 Място: Американски университет в България, гр. Благоевград

период на провеждане  Период на провеждане: 26 – 30 юни 2019 г.

Организатор: Фондация за свободата „Фридрих Науман“

Цели на семинара:

Петдневният интерактивен семинар „(Из)Мечтай България – Бъдещето на демокрацията“ организиран от Фондация за свободата „Фридрих Науман“ в партньорство с Американския университет в България. На него водещи преподаватели и практици заедно с всички 50 участници ще дискутират актуални въпроси по темите демокрация, върховенство на закона, гражданско участие в 21-ви век и активизъм, свобода на изразяване и медии, икономика и свободен пазар в разнообразни образователно-интерактивни формати и практически ориентирана работа в групи.

Чрез мултидисциплинарен подход семинарът ще предостави на младежи от различни краища на страната теоретични знания и практически умения да разберат и анализират демократичните процеси в България и да формулират сами конкретни идеи и проекти за насърчаване на прогресивни политики и демократичното развитие на страната.

Заедно, всички участници ще изготвят план за действие (обща позиция), който да превърне тяхната визия за България в реалност. Той ще бъде разпространен до медии, представители на политическия живот и управленските органи в страната и ще послужи за осъществяването на диалог с тях, както за организирането на последващи събития.

Профил на участниците:

  • младежи между 18 г. и 24 г., от цялата страна, без ограничение в степента на образование

Семинарът е изцяло безплатен за участниците. Организаторите поемат разходите за фасилитатори, лектори, настаняване, храна и материали.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

 Краен срок за кандидатстване: 21 юни 2019 г.

  За контакт: sofia@fnst.org

Източник: Фондация за свободата „Фридрих Науман“

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в семинара. За повече информация се обърнете към посочения организатор.