Семинар за създаване на контакти “New partnerships for effective youth work” в Краков, Полша, 8 – 12 юли 2019 г.

Търсят се 2 участници

място на провеждане Място: Краков, Полша

период на провеждане  Период на провеждане: 8 – 12 юли 2019 г.

Изпращаща организация: Сдружение Get on board

Цели на проекта:

Проектът цели да развие и създаде контакти, да подпомогне обмяната на опит и да създаде нови партньорства между участващите организации и да обогати потенциала на неправителствените организации в нашите региони. Във всички тези дейности, основната цел е взаимно обучение, развитие на потенциала и изграждане на силна мрежа от надеждни партньори за бъдещо сътрудничество по различни проекти и теми. 

Профил на участниците:

  • младежки работници, обучители, представители на неправителствени организации
  • възраст над 18 г.

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

 Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+. Разходите за настаняване и храна са напълно покрити. Разходите за пътуване ще бъдат възстановени до 275 евро.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 20 юни 2019 г.

 За контакт: Кристина Петкова, petkova.h.kristina@gmail.com

Източник: Сдружение Get on board

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в проекта. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.