Стаж в Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейския парламент в Люксембург, 1 октомври 2019 г. – 29 февруари 2020 г

Българският отдел по писмени преводи в Европейския парламент отваря кандидатстването за 5-месечен стаж. Той е платен и се провежда в Люксембург.

място на провеждане Място: Люксембург

период на провеждане  Период на провеждане: 1 октомври 2019 г. – 29 февруари 2020 г

Работодател: Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейския парламент

Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейския парламент (ЕП) е най-голямата преводаческа служба в света. Нейните служители работят в Люксембург и извършват висококачествени писмени преводи за членовете на ЕП и гражданите на ЕС от и на всички 24 официални езика на ЕС.

В рамките на стажовете „Робер Шуман“ на ЕП Българският отдел по писмени преводи отправя покана за кандидатстване за преводачески стаж. Стажантите с български език ще се присъединят към екипа и ще имат възможност да превеждат законодателни и други текстове в разнообразни тематични области от английски и други езици на български.

Какво предлага ДГ „Писмени преводи“:

 • Платен преводачески стаж – месечно възнаграждение и пътни разноски
 • Място на провеждане – Люксембург
 • Продължителност на стажа – 5 месеца с възможност за удължаване от 1 месец (1 октомври 2019 г. – 29 февруари 2020 г.)
 • Максимален брой стажанти – 4 през всеки 5-месечен период
 • Въвеждащо обучение за работа с най-новите софтуерни приложения за превод
 • Наставничество от преводачи от Българския отдел по писмени преводи
 • Практически опит в многоезична и многокултурна работна среда

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено висше образование (минимум бакалавърска степен)
 • Филологическото образование не е задължително
 • Отлично владеене на български език
 • Много добро владеене на английски и френски – ниво С1/С2
 • Много добро владеене на друг чужд език измежду езиците на ЕС
 • Преводаческият опит и интересът към превода са предимство

Стажът е платен.

За да кандидатствате, попълнете формуляра на английски или френски, а мотивационното си писмо напишете на български. Можете да кандидатствате едновременно и за четирите позиции: A, B, C и D/.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 30 юни 2019 г.

 За контакт: Бюро за връзка на Европейския парламент в България, epsofia@europarl.europa.eu, тел. (02) 985 35 45

Източник: Европейски парламент, Бюро в България

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанто. За повече информация се обърнете към посочения контакт.