Стажант – Администрация в Тръст за социална алтернатива

Стажът е платен и е с продължителност 4 месеца.

Място: София

Период на провеждане: 4 месеца

Работодател: Тръст за социална алтернатива

Стажантът ще има възможността да:

  • обработва документация
  • редактира материали
  • създава контактни листи
  • организира събития

Изисквания към кандидатите:

  • да се интересуват от социални теми и работа с хора в неравностойно положение
  • да е свободен през лятото
  • да умее да работи в екип

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Стажът е платен.

Необходимо е да изпратите автобиография на  GBoncheva@tsa-bulgaria.org

Краен срок за кандидатстване: 01 юли 2019 г.

  За контакт: GBoncheva@tsa-bulgaria.org

Източник: Информационен портал за НПО в България

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти. За повече информация се обърнете към посочения работодател.