Дейност за изграждане на партньорства „Making the Difference: a North-South Partnership Building Activity“ в Мадейра, Португалия, 15 – 20 октомври 2019г.

Целта на проекта е да бъдат изградени добри контакти между младежките работници и лидери от различни страни с цел бъдещото им партньорство при организацията на международни проекти.

Място: Мадейра, Португалия

период на провеждане  Период на провеждане: 15 – 20 октомври 2019г.

Организатор: Bufdir (Erasmus+:Aktiv Ungdom) – National Agency

Цели на проекта:

 • да даде възможност на младежите за работа в междукултурна среда
 • обмяна на полезен опит и добри практики
 • да се представи програма Еразъм+ и да се запознаят младежките работници с нейните ползи
 • да създаде мрежа от контакти и партньорства сред участниците
 • да снабди младежите с необходимите знания за успешното разпространение на наученото по време на проекта
 • да се даде информация какво е необходимо за планирането на качествен проект по Еразъм+
 • създаване на възможности за изграждане на партньорства между източните и западните страни в рамките на програмата „Еразъм +“.

Профил на участниците:

 • владеещи английски на работно ниво
 • младежки работници/обучители/ доброволци / ръководители на проекти
 • младежки работници или лидери, представляващи своята организация в международна среда
 • имащи опит в проекти, организирани по програма Еразъм+ (не е задължително – проектът цели да допренесе за разпространяването на програмата и включването на още повече мотивирани младежи)

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

 Краен срок за кандидатстване: 25 август 2019 г.

  За контакт: Betty Cutolo betty.cutolo@bufdir.no

Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в проекта. За повече информация се обърнете към посочената организация.