Доброволчески проект “Cultural Heritage Reporters” в гр. Русе, България, 19 август – 17 октомври 2019 г.

Доброволците ще извършват дейности, свързани с популяризирането на културното наследство на региона

Място: гр. Русе, България

период на провеждане  Период на провеждане: 19 август – 17 октомври 2019 г.

Изпращаща организация: Institute for Creative Civil Strategies – ICCS

Цели на доброволческия проект:

Доброволческият проектът Cultural Heritage Reporters, финансиран от програма Европейски корпус за солидарност, ще приеме 6 италиански и 2 български доброволци. Методологията на доброволческите дейности стъпва на идеята за participatory heritage и предвижда те да бъдат разгърнати посредством методи в сферата на неформалното образование.  Предвидените дейности са свързани с популяризирането на културното наследство на региона – създаване на информационни брошури на английски език, фото и видео разкази, кратък пътеводител, блог и акаунти на проекта в социалните мрежи, като и олайн пътеводител, YOUTUBE канал с различни видеа, посветени на паметници на културата в региона, организиране на информационни събития за представяне на проекта пред местните младежки аудитории.
Дневната ангажираност на доброволците е 5-6 часа, е рамките на работните дни от седмицата, а основният работен език е английски.
В края на проекта всеки доброволец получава и стандартизиран сертификат за участие в проект по програма Европейски корпус за солидарност.

Изисквания към кандидатите:

  • на възраст 18-30 години
  • английски език на работно ниво
  • с приоритет ще бъдат селектирани доброволци със затруднения от социален  или икономически характер , както и кандидати от малки или географски изолирани населени места

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: няма. На доброволците се осигурява настаняване за сметка на проекта, в нает за целта апартамент в град Русе. Възстановяват се средствата за транспорт до мястото на проекта. Всеки доброволец получава месечна финансова подкрепа за лични нужди, под формата на джобни пари, в размер на 120 евро.  В зависимост от дейностите, когато е предвидена теренна работа, извън Русе се поема храната на участниците.

За да кандидатствате, изпратете автобиография и отнесено към тематиката на проекта мотивационно писмо на имейл iccs.bulgaria@gmail.com

 Краен срок за кандидатстване: 27 юли 2019 г.

  За контакт: iccs.bulgaria@gmail.com

Източник: Institute for Creative Civil Strategies – ICCS

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в доброволческия проект. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.