Конкурс за участие в обучение по английски език по проект Код Успех 2019/2020 г.

Проект “Код Успех” 2019/2020 включва млади роми с начално ниво по английски език – А1 и А2, които имат желание да натрупат допълнителни езикови познания, както и да развият комуникативни умения.

Място: онлайн; гр. София

период на провеждане  Период на провеждане: юли 2019г – януари 2020г.

Организатор: Тръст за социална алтернатива

Цели на проекта:

  • да поощри младежите да завършат своето образование и заедно с това да усвоят знания и умения по английски език;
  • подпомагане на младежите при тяхното реализиране на пазара на труда успешно;

Кой може да кандидатства? :

  • Младежи в неравностойно положение между 13 и 20-годишна възраст;
  • младежи в неравностойно положение, покрили езиково ниво А1 или А2, минимум. В случай, че нямат сертификат за владеене на езиково ниво, желателно е кандидатите да решат приложения по-долу диагностичен тест и да изпратят неговия резултат с документите за кандидатстване;
  • младежи в неравностойно положение, преминали обучение по английски език по проект “Код Успех” 2017/2019;
  • младежи в неравностойно положение, които разполагат с персонален компютър и/или таблет, интернет връзка, слушалки и микрофон за онлайн обучение;

Повече информация може да намерите тук.

  Проектът се финансира от фондация “Америка за България” и Посолството на САЩ в България.

Необходими документи за кандидатстване:

Моля, попълнете и изпратете до Боян Димитров, bdimitrov@tsa-bulgaria.org.

Краен срок за кандидатстване:  15 юли 2019 г.

  За контакт: Боян Димитров –  bdimitrov@tsa-bulgaria.org

Източник: Тръст за социална алтернатива

YOUTHub не носи отговорност за подбора на победители в конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.