Конкурс за ученическа разработка на тема „Климатичните промени и бъдещето на нашата планета”

Конкурсът е насочен към училищата, работещи по европейски проекти и европейски тематики.

Място: Онлайн конкурс

Организатор:  Център за развитие на човешките ресурси , Европейски информационен център “Европа Директно”- София, Европейски потребителски център

Цели на проекта:

Целта на конкурса е да се даде възможност на младите хора да изразят своята позиция по тема, свързана с опазването на околната среда и грижа към природата, както и за възможностите за успешна работа в училище по тази тема. Ще се акцентира върху теми като:

  • Опазване на околна среда
  • Грижа за природата;
  • Екологичен и здравословен начин на живот

Ученическата разработка да отговаря на следните условия:

  • да бъде съвместна екипна работа;
  • екипът трябва да е съставен от ученици на възраст от 15 до 19 години;
  • да бъде авторски текст с обем от 2 стандартни страници;
  • насърчава се (но не е задължително условие) разработките да бъдат придружени от авторски рисунки, снимки, видеоклипове, презентации, плакати и др. материали, визуализиращи представената концепция.

Всяко училище има право да участва в конкурса само с една екипна разработка.

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Ще бъдат отличени 7 ученически разработки. Всяко наградено училище ще има възможността да излъчи отбор от 4 ученици и 1 преподавател, които да вземат участие в тридневен ученически творчески лагер.

За да кандидатствате, изпратете разработките едновременно на еtwinning@hrdc.bg , direct@europe.bg и info@ecc.bg

 Краен срок за кандидатстване: 20 юли 2019 г.

  За контакт: info@ecc.bg

Източник:  Център за развитие на човешките ресурси

YOUTHub не носи отговорност за подбора на победителите в конкурса. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.