Младежки обмен “Make Europe Hate free Again” в Рустави, Грузия, 24-31 октомври

Проектът е фокусиран върху човешките права и запознаване на младите с тях.

Място: Рустави, Грузия

Период на провеждане: 24 -31 октомври 2019 год.

Посрещаща организация: Alternative International

Цели на проекта:

  • участниците да се запознаят с човешките права и
  • да се разработят ефективни методи за осведомяване младите за човешките права
  • участниците да научат как да използват изкуството, технологиите и интернет за запознаване младите с човешките права
  • създаване на контакти за бъдещи проекти с цел разпространение на ценностите на човешките права

Профил на участниците:

  • Младежи между 18-30 год.

 Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: Заплащат се 20 €. Разходите по настаняване и храна са покрити от организацията, а разходите за транспорт са покрити в размер до 275€.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

 Краен срок за кандидатстване: 20 юли 2019 г.

  За контакт: office@alternativibg.org

Източник: Alternative International

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената посрещащата организация.