Младежки обмен “От МЕН до НИЕ” в Зебегени, Унгария, 18 – 25 август 2019г.

Младежкият обмен ще събере 20 участници, които ще развият умения и ще придобият компетенции, с които да използват гласа си чрез инструментите на изкуството и дизайна.

Място: Зебегени, Унгария

Период на провеждане: 18 – 25 август 2019г.

Изпращаща организация: CVS Bulgaria

Цели на проекта:

  • използване на дизайнерско мислене и творчески подход
  • подобряване на себеизразяването и решаването на проблеми
  • осигуряване на пространство, където младите мигранти и бежанците да имат достъп до европейското общество
  • насърчаване на участниците да поемат отговорности, да вземат решения, да разгърнат талантите си и да им помогнат да придобият самочувствие.
  • разработване на критичен поглед върху социалните проблеми в Европа, базирани на заключения, основаващи се на лични срещи и опит.

Целевата група на този обмен е уникална: участниците са частично млади бежанци или мигранти, живеещи в Европа, и отчасти младежи, които са граждани на европейска или източна държава.

Профил на участниците:

  • На възраст между 18 и 25 год.
  • гражданин на България

 Повече информация може да намерите тук.

 Такса за участие:

Разходите за храна, пътни и настаняване ще бъдат покрити през проекта с максимум на пътните разходи, за участници от България, до 270€.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма и изпратете мотивационно писмо на английски език на email: trainings@cvs-bg.org

Краен срок за кандидатстване: 10 юли 2019 г.

  За контакт: Организацията моли запитванията на trainings@cvs-bg.org да са на английски език.

Източник: CVS Bulgaria

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.