Младежко обучение “ToDAY: Developing digitAl Youth work” Гърция, 29 ноември – 6 декември 2019 год.

Участниците ще разберат как дигиталните технологии могат да бъдат полезни при работа с младежи.

Място: Лариса, Гърция

Период на провеждане: 29 ноември – 6 декември 2019 год.

Изпращаща организация: Active Bulgarian Society

Цели на проекта:

  • развиване на умения и знания относно дигиталните технологии
  • запознаване с дигиталните инструменти при работа с младежи
  • обмяна на опит в работата с дигитални технологии и младежи
  • създаване на международни контакти

Профил на участниците:

  • младежи на възраст между 18 и 25 год.
  • желаещи да развият своите умения за работа с дигиталните технологии
  • искащи да натрупат нови знания относно дигиталните технологии
  • смятат, че дигиталните технологии могат да са полезни при работа с младежи
  • владеят английски език

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Такса за участие: Участниците заплащат такса от 35€. Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+. Разхоите за храна и настанявани са поети от организацията. Транспортните разходи са покрити в размер до 180€.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

 Краен срок за кандидатстване: 28 август 2019 год.

  За контакт: absociety.info@gmail.com

Източник: Active Bulgarian Society

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкото обучение. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.