Обучение “BiTriMulti (BTM) – Multilateral Training Course for newcomers in youth exchanges” в Норвегия, 17 – 21 септември 2019 г.

Целта на проекта е да предложи на участниците мултикултурна среда за развитие на компетенции и качества за провеждане на успешни младежки обучения.

Място: Норвегия

период на провеждане  Период на провеждане: 17 – 21 септермври 2019г.

Организатор: SALTO T&C RC

Цели на проекта:

  • да информира подробно участниците относно младежките обмени по програма Еразъм+
  • да покаже на младежите важността на проектите от този вид за тяхното лично и професионално развитие
  • да предложи на участниците мултикултурна среда за работа
  • развитие на необходими качества и умения в неформална среда
  • обмяна на опит и добри практики между участниците от различни страни

Профил на участниците:

  • младежки работници/обучители/лидери/доброволци
  • владеещи английски език на работно ниво
  • младежи с предишен опит или интерес в областта на проекта (не е задължително)
  • мотивирани да са активни по време на проекта, за да бъдат успешно изпълнени основните цели

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

Всички транспортни разходи, настаняване и хранене са покрити.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

Краен срок за кандидатстване: 8 юли 2019 г.

  За контакт: Gry Nesse – gry.nesse@bufdir.no

Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкото обучение. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.