Обучение “Mobility Taster for Inclusion Organisations” в Рига, Латвия, 22 – 26 октомври 2019г.

Целта на проекта е да запознае участниците с различните методи и практики при организирането на междукултурни младежки проекти за хора в неравностойнно положение

Място: Рига, Латвия

Период на провеждане: 22 – 26 октомври 2019г.

Организатор: SALTO Inclusion (SALTO Resource Centre)

Цели на проекта:

  • развитие на нови техники за работа с младежи и подпомагането им
  • обмяна на опит и добри практики между участниците от различни страни в рамките на програма Еразъм+
  • да предостави среда за личностно и професионално развитие на участниците
  • да насърчи младите да се включат активно в междукултурни проекти от такъв тип
  • да предложи на участниците мултикултурна среда за работа
  • промотиране и разширяване на проектите на Еразъм+

Профил на участниците:

  • младежки работници/обучители/лидери/доброволци
  • владеещи английски език на работно ниво
  • младежи с предишен опит или интерес в областта на проекта (не е задължително)
  • мотивирани да допринесат за изпълнението целите на проекта чрез активно включване в груповите задачи

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

Всички разходи за транспорт, храна и настаняване са покрити.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

 Краен срок за кандидатстване: 20 септември 2019 г.

  За контакт: Tony Geudens – tony@salto-youth.net

Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкото обучение. За повече информация се обърнете към посочения организатор.