Обучение на тема Inclusive Solidarity: ESC as a tool for social inclusion for youth with fewer opportunities в Мадрид, Испания, 4 – 10 октомври 2019 год.

Обучението засяга теми относно новата програма Европейски корпус за солидарност.

Място: Мадрид, Испания

Период на провеждане: 4 – 10 октомври 2019 год.

Посрещаща организация: SCI Madrid

Цели на проекта:

Обучението е съсредоточено около това как новата програма Европейски Корпус на Солидарността може да се използва за социално включване на младежи в неравностойно положение, както и:

  • обмяна на добри практики
  • откриване на проблеми и техните решения
  • по-добро разбиране на новата програма Европейски корпус за солидарност
  • създаване на международна работна мрежа и контакти

Профил на участниците:

  • навършени 18 год.
  • работен английски език
  • участват в НПО или работят с хора в неравностойно положение
  • проявяват интерес към темите на обучението
  • смятат да приложат наученото

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Такса за участие: Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+. Такса за участие не се заплаща. Разходите по транспорт, храна и настаняване са покрити от посрещащата организация.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма, която може да намерите в посочения инфо пакет, и я изпратете на trainings@cvs-bg.org.

Краен срок за кандидатстване: 10 август 2019 г.

  За контакт: trainings@cvs-bg.org

Източник: CVS-Bulgaria

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкото обучение. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.