Обучение “No Box” в Аргос, Гърция, 2 – 8 октомври 2019г.

Целта на проекта е да създаде работна среда, в която младежките работници, на открито, да усвоят нови полезни практики за личностно развитие.

Място: Аргос, Гурция

Период на провеждане: 2 – 8 октомври 2019г

Организатор: Hopeland

Цели на проекта:

  • работа в мултикултурнаа младежка среда
  • личностно развитие и обмен на добри практики
  • работа в екип свързана с различни дейности на открито
  • развитие на нови техники за работа с младежи и подпомагането им

Профил на участниците:

  • младежки работници/обучители/доброволци навършили 18 години
  • владеещи английски език на работно ниво
  • мотивирани да работят за изпълнението целите на проекта
  • работещи в младежка среда и готови да пренесат наученото от проекта в нея

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

Всички разходи по настаняване, път и храна са покрити. Пътните разходи до 245 евро ще бъдат възстановени.

Единствената такса, която участниците трябва да заплатят, възлиза на 70 евро към посрещащата организация.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

Краен срок за кандидатстване: 31 юли 2019 г.

  За контакт: hello@abroadship.org

Източник: abroadship.org

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкото обучение. За повече информация се обърнете към посочения организатор.