Обучение “TicTac ” във Варшава, Полша 22 – 29 октомври 2019 г.

TICTAC е многостранно обучение, предназначено за младежки работници и лидери, целящо междукултурно сътрудничество с цел обмен на добри практики и развитие на нови умения.

Място: Варшава, Полша

Период на провеждане: 22 – 29 октомври 2019г.

Организатор: Polish National Agency

Цели на проекта:

  • Да развие компетенциите на участниците за създаване на качествени проекти както в рамките на програмата „Младежта в действие“, така и извън нея.
  • Придобиване на нови полезни практики и обмен на такива
  • Насърчаване включването и активната гражданска инициатива на младежите и разпознаването им като ключови при изпълнение на подобни проекти
  • Развитие на компетенции у участниците за неформално обучение в междукултурна среда

Профил на участниците:

Младежки работници и лидери, които:

  • са участвали в международно събитие/дейност преди (не задължително проект по програмата „Младeжта в действие“);
  • са мотивирани да научат повече и да използват програмата „Младeжта в действие“ по Еразъм+ за създаване или засилване на международни партньорства;
  • имат желание да подобрят качеството на международните си проекти;
  • имат подкрепата на дадена организация да участват в обучението и се намират в позицията да изпълняват европейски младежки проекти в тяхната организация;
  • са на най-малко 18 години;
  • могат да използват английския като работен език

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

 Краен срок за кандидатстване: 25 август 2019 г.

  За контакт:

Jakub Rejniak jakub.rejniak@frse.org.pl

Lia Sayadyan lia.sayadyan@frse.org.pl

Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкото обучение. За повече информация се обърнете към посочения организатор.