Семинар “Sport as an educational tool to prevent youth radicalization” в Майорка, Испания, 29 октомври – 3 ноември 2019г.

Проектът дава възможност за създаване на международна мрежа от партньори, чиято цел е превенция на радикализацията на младите чрез спорт.

Място: Майорка, Испания

Период на провеждане: 29 октомври – 3 ноември 2019 г.

Организатор: Spanish National Agency

Цели на проекта:

  • търсене на нови начини чрез спорта да се предотврати радикализацията на младите
  • споделяне на добри практики как в Европа спортът се използва като инструмент за работа с младежи
  • споделяне на идеи пред евентуални партньори
  • промотиране и разширяване на проектите на Erasmus+

Профил на участниците:

  • младежки работници и ръководители
  • обучители
  • инструктори

 Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+. Всички разходи за транспорт, храна и настаняване са покрити от организатора.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

 Краен срок за кандидатстване: 4 август 2019 г.

  За контакт:  tca@injuve.es

Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в семинара. За повече информация се обърнете към посоченият организатор.