Стаж “Become a real trainer” в Рещица, Румъния, 1 февруари – 30 ноември 2019 год.

Възможност теоретиците да се превърнат в практици, подобрявайки качеството на работата си с младежи.

Място: Решица, Румъния

Период на провеждане: 1 февруари – 30 ноември 2020 год.

Организатор: Association Nevo Parudimos, Marabu Camp

Цели на проекта:

  • запознаване с неформалното обучение
  • развиване на мотивационни, фасилитаторски, лидерски умения и умения за планиране
  • адаптиране на наученото от стажа към желаните цели
  • запознаване с толерантността и човешките права

Профил на участниците:

  • младежки работници, доброволци и професионалисти, които искат да станат обучители
  • хора, които са част от младежко НПО

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Такса за участие: Настаняването ще бъде поето от организиращия лагер. Разходите за храна се поемат от участниците. Транспортните разходи се поемат от организатора. Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

За да кандидатствате, изпратете на nevoparudimos@yahoo.com:

  • CV, мотивационно писмо и препоръка
  • доказателство, че участвате в дейности с младежи
  • информация относно изпращащата ви организация

Краен срок за кандидатстване: 01 септември 2019 г.

  За контакт: nevoparudimos@yahoo.com

Източник: Asociatia Nevo Parudimos

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в стажа. За повече информация се обърнете към посочената посрещаща организация.