Анкета за разработване и внедряване на стандарти за качество при предоставянето на младежки услуги в България

Министерство на младежта и спорта изпълнява проект BG05M9OP001-3-019-0001 „Разработване и внедряване на стандарти за качество при предоставянето на младежки услуги в България”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

В тази връзка, ММС провежда проучване сред младежки организации за виждането им относно предлаганите младежки услуги в страната и възможностите за тяхното стандартизиране.

Получената информация няма да бъде анализирана индивидуално като ще се спази стриктна конфиденциалност и анонимност.

Достъп до анкетата 

При възникнали въпроси относно проучването може да се свържете с ММС на youth.policy@mpes.government.bg.

Източник

YOUTHub не носи отговорност за  провежданетона проучването. За повече информация се обърнете към посочения контакт за връзка.