Ден на професиите в медицината

Учениците ще получат специален достъп до лекарските кабинети, изследователските лаборатории и операционните зали.

Място: МБАЛ „Надежда“, гр. София

Период на провеждане: учебна година 2019/2020

Организатор: Майки за донорството

Цели на проекта:

“Ден на професиите в медицината“ дава реална възможност бъдещото поколение да се запознае отблизо как протичат работните процеси в едно лечебно заведение. Да получи правилна и достоверна информация за това по какъв начин се преглежда, диагностицира и лекува един пациент. С инициативата се цели повишаване образователната култура в областта на медицината у всеки един учащ.

Инициативата е ориентирана към учениците. Всеки учител, родител и ученик може да запише своя клас.

За да се запишете в инициативата, пишете на nadezhda@maikizadonorstvo.com.

  За контакт: mothers.donation@gmail.com

Източник: НПО Портал

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в събитието. За повече информация се обърнете към посоченият организатор.