Младежки обмен “Keyboard Power” в Каракал, Румъния, 7 – 17 септември 2019 г.

Обменът ще събере заедно участници от Турция, Сърбия, Румъния и България

Място: Каракал, Румъния

период на провеждане  Период на провеждане: 7 – 17 септември 2019 г.

Изпращаща организация: I AM YOU #PEACE GLOBAL

Цели на обмена:

Обменът  “Keyboard Power” цели да обърне внимание на последствията от прекаленото използане на компютри и дигитални технологии и агресията, която те могат да отключат. Участниците заедно ще открият нови решения за това как да подходим към дигиталните технологии в нашия живот, без те да влияят и да ни правят агресивни.  Обменът ще повиши нивото на участниците за включване в социалния живот и ще повиши комуникационните и социалните им умения. Чрез културния обмен ще се промотират толерантността, уважението и солидарността.

Профил на участниците:

  • 8 участници на възраст 15-23 години
  • 1 лидер на възраст 18+
  • английски език на разговорно ниво
  • интерес към темата на обмена

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: 20 евро към българската организация. Покриват се 100% от разходите за настаняване и храна и 100% от транспортните разходи до 180 евро на човек. Пътуването се осъществява само с начална точка от България и обратно.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

 Краен срок за кандидатстване: 20 август 2019 г.

  За контакт: +359 89 463 6522

Източник: I AM YOU #PEACE GLOBAL

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.