Набиране на членове за работни групи при Национален младежки форум

Национален младежки форум е най-голямата младежка платформа в България, която обединява в състава си 52 младежки организации от цялата страна

Организация: Национален младежки форум

Видове задължения:

Национален младежки форум е най-голямата младежка платформа в България, която обединява в състава си 52 младежки организации от цялата страна. Мисията им е да представляват интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политически процеси и да осигуряват ефективен структурен диалог чрез сътрудничество със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Национален младежки форум предоставя възможността за участие в работните групи на хора, които вярват, че дейността на младежките организации е значима и трябва да получи повече публичност и че трябва да се следи по-активно за изпълнението на политики за младежта. Работните групи са две – “Граждански контрол на политиките за младежта” и “Публичност на младежките организации”.

В работната група “Публичност на младежките организации” участниците ще:

 • проучват и обобщават дейносттта на младежките организации в България
 • подготвят статии и информационни материали за дейността на младежките организации
 • подготвят графични материали, публикации и др.
 • осъществяват комуникация с медии

В работната група “Граждански контрол на политиките за младежта” участниците ще:

 • проучват настоящата нормативна уредба и стратегически документи
 • разработват и изпълняват застъпнически кампании
 • подготовят становища и позиции
 • активно ще работят с институции

Профил на участниците:

 • членове на младежки организации
 • представители на неформални групи и младежки лидери
 • всеки, който вярва, че дейността на младежките организации е значима и трябва да бъде популяризирана активно и последователно

Повече информация може да намерите тук.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

 Краен срок за кандидатстване: 12 август 2019 г.

  За контакт: secretariat@nmf.bg

Източник: Национален младежки форум

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници за работните групи. За повече информация се обърнете към посочената организация.