Обучение Art and Youth on the move в Шабац, Сърбия, 15 – 23 октомври 2019 год.

Обучението дава възможност на участниците да се превърнат в отговорни, активни, солидарни и с критично мислене граждани.

Място: Шабац, Сърбия

Период на провеждане: 15 – 23 октомври 2019 год.

Изпращаща организация: Re-Act

Цели на проекта:

  • културен обмен
  • развиване на възможностите пред младите хора
  • развиване на нови неформални подходи в работата с младежи
  • запознаване с възможностите на Erasmus+

Профил на участниците:

  • младежи на възраст между 15 и 22 год.
  • английски език на средно ниво

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Такса за участие: Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+. Разходите по настаняване и храна са поети от посрещащата организация. Транспортните разходи се възстановяват в размер до 275€. Заплаща се такса за участие в проекта – 30€.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

Краен срок за кандидатстване: 10 септември 2019 год.

  За контакт: nvo.svetlost@gmail.com

Източник: Re-Act

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкото обучение За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.