Обучение “Community Peace Workers” в Берлин, Германия, 31 октомври – 8 ноември 2019 год.

Участниците ще придобият знания и умения за трансформация на конфликтите сред младите хора.

Място: Берлин, Германия

Период на провеждане: 31 октомври – 8 ноември 2019 год.

Посрещаща организация: DIALOGOS

Цели на проекта:

  • по-добро разбиране на конфликтите между младежките работници и лидери
  • придобиване на нови умения за трансформация на конфликтите
  • осигуряване на пространство за трансфер на придобитите знания и компетенции
  • разработване последващи проекти на местно и международно ниво в областта на трансформацията на конфликти

Профил на участниците:

  • младежки работници
  • хора част от младежки организации
  • с добър работен английски език

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Такса за участие: Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+. Участниците заплащат такса в размер от 35€.  Разходите по настаняване и храна са поети от посрещащата организация. Транспортните разходи са покрити в размер до 275€.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

Краен срок за кандидатстване: 8 август 2019 г.

  За контакт: tc.communitypeaceworkers@gmail.com

Източник: Abroadship

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкото обучение. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.