Обучение “First Step” в Левелек, Унгария, 17 – 29 септември 2019 год.

Обучението изследва начините за предотвратяване на ранно напускане на училище и подпомагане достъпа на младите хора до работа.

Място: Левелек, Унгария

Период на провеждане: 17 – 29 септември 2019 год.

Изпращаща организация: Connected for Future

Цели на проекта:

  • запознаване с проектът Enter!
  • подобряване на диалога и сътрудничеството между младежки работници и младежки лидер
  • създаване на проекти на базата на Enter! за намаляване на младежката безработица и предотвъртяването на ранното напускане на училище

Изисквания към кандидатите:

  • на възраст 18 – 30 год.

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Такса за участие: Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+. Участниците заплащат такса в размер на 60лв. Разходите по настаняване и храна са покрити от посрещащата организация. Транспортните разходи се възстановяват в размер до 260€.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

Краен срок за кандидатстване: 15 август 2019 год.

  За контакт: stap85@gmail.com

Източник: Connected for Future

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкото обучение. За повече информация се обърнете към посочената посрещаща организация.