Обучение “Make Your Move” в Ниндорф, Германия, 6 – 15 ноември 2019 г.

Търсят се 2ма участници

място на провеждане Място: Ниндорф, Германия

период на провеждане  Период на провеждане: 6 – 15 ноември 2019 г.

Изпращаща организация: YOUTHub

Посрещаща организация: FÖJ-AKTIV e.V.

Цели на проекта:

Проектът ще даде възможност на участниците да използват съвременните танци като иновативен и ориентиран към обучаемия подход при работа с младежи. Обучението ще развие умения и компетенции като креативност, гъвкавост, наблюдение, фокус, памет, поставяне на цели и изпълнението им, учене чрез преживяване, осъзнаване на тялото, базови танцови умения, координация и др. Това ще подпомогне участниците в процеса им на откриване на нови начини при работа с младежи за представяне на информация, засягане на различни теми, включване и засилване на интереса им към различни активности.

Фази на проекта

 1. Подготовка – на всички участници ще бъдат дадени еднакви задачи
 2. Провеждане на обучението – ще включва 80-90% практически активности и танци от професионален хореограф и обучител; и коучинг.
  В края на проекта, участниците ще изнесат представление пред публика.
 3. Дейности по разпространение на резултатите – след прибирането си вкъщи участниците ще трябва да приложат наученото чрез свое обучение/активност и да опишат опита си в кратък доклад, подкрепен със снимки и видео.

 Профил на участниците:

 • Младежки работници, обучители, доброволци, младежки лидери, ментори, млади хора с идеи, предприемачи, фрийлансъри, членове на неправителствени организации или неформални младежки групи,  и други активни млади хора, които работят в сферата на младежта, образованието или подкрепа на връстници
 • В отлично физическо състояние. Програмата включва 8-10 часа/ден движение на тялото.
 • Възраст над 18 г.
 • Владеене на английски език на работно ниво
 • С предимство ще се разглеждат кандидатури на кандидати
  • с по-малко възможности (културни, икономически, образователни, географски, социални)
  • които работят с NEETs младежи, уязвими или групи в риск.

Това обучение е за хора, които желаят да използват танците и движението на тялото в работа с младежи или други образователни активности.

Подробна информация може да намерите в инфо пакета.

 Такса за участие – 60 евро за посрещащата организация на място в Германия и 30 лв. за YOUTHub.

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+. Всички разходи за настаняване и храна са покрити. Участниците следва сами да организират пътуването си Германия. Разходите за транспорт ще бъдат възстановени до 275 евро на човек след представяне на всички оригинални документи за пътуване (в България и Германия).

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма. Бъдете възможно най-конкретни за опита и мотивацията ви.
Моля, на въпроса “Where did you find out about the program?” отбележете YOUTHub

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 11 септември 2019 г.

С одобрените кандидати ще се свържем по имейл в рамките на седмица след крайния срок за кандидатстване.

 За контакт: michaela@youthub.bg