Обучение “Training 4 Trainers” в Команещи, Румъния, 20 – 30 октомври 2019 г.

Търсят се 3ма участници

място на провеждане Място: Команещи, Бакау, Румъния

период на провеждане  Период на провеждане: 20 – 30 октомври 2019 г.

Изпращаща организация: YOUTHub

Посрещаща организация: Friends of Children in Romania

Целта на обучение да подпомогне младежките работници да развият и/или надградят методите и инструментите, с които работят, за да включат в таргет групите си маргинализирани младежи и такива с по-малко възможности и живеещите в селските райони. Обучението ще предложи дейности за развиване уменията за обучение и фисилиране чрез неформално образование.

По този начин, ще бъде подпомогната работата на участниците със следните целеви групи: NEETs, младежи с по-малко възможности (изпитващи икономически, социални, образователни, географски и др. трудности), маргинализирани групи, бежанци и др.

Цели на проекта:

  • Предоставяне на възможност за практикуване на уменията за обучение и презентиране
  • Разработване на публични умения за презентиране пред малки и големи групи, ангажиране и управление на груповата динамика (постигане на по-добро сближаване с целевите групи).
  • Планиране и проектиране на дейности използващи неформално образование за групи: съвпадение на целева група, нужди, цели, методология, как да се осигури въздействие и уместност (младежки работници ще измерват това чрез форми за обратна връзка след всяка своя дейност).
  • Подобряване на личното, професионалното и организационното развитие чрез самооценка и създаване на планове за действие.

Участващи държави: България, Италия, Гърция, Румъния, Германия, Хърватска, Малта, Чехия и Испания.

Профил на участниците:

  • на възраст над 18 години, владеещи английски език на работно ниво
  • младежки работници, обучители, фасилитатори, представители на НПО с минимум 2 години опит в работа с младежи и младежки дейности
  • с познания в по социология, социални дейности, психология, педагогика и/или науки
  • с готовност да се включат активно в последващите дейности по разпространение на резултатите на проекта, чрез организиране на минимум 2 активности в своята местна общност.

С участието си в този проект, младежките работници се ангажират да организират и изпълнят 2 дейности на мество ниво в общностите си. YOUTHub ще подпомогне участниците чрез разпространение на информация за инициативите за достигане на повече хора.

  Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Такса за участие: 30 лв за изпращащата организация по банков път

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+. Всички разходи за настаняване и храна са покрити. Участниците сами закупуват самолетните си билети до Будапеща. Разходите за транспорт ще бъдат възстановени до 180 евро на човек след представяне на всички оригинални документи за пътуване.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 30 август 2019 г.

С одобрените кандидати ще се свържем по имейл най-късно до 31 август.

 За контакт: Михаела Люцканова, michaela@youthub.bg