Обучение “Training on Soil Protection and Management” във Франция, 14 – 19 октомври 2019г.

Целта на проекта е чрез методите на неформалното обучение да се постигне обмен на полезен опит и добри практики сред младежките работници в областта на опазването на почвите и устойчивото им управление

Място: Франция

период на провеждане  Период на провеждане: 14 – 19 октомври 2019г.

Организатор: CCIVS (Youth NGO)

Цели на проекта:

  • чрез неформални методи да се сподели ценен опит относно проекта SOIL4LIFE
  • да се обърне внимание на важността от опазване на почвата и устойчивото им управление
  • да се насърчи понататъшното включване на участниците в проекти от този тип
  • да предложи на участниците мултикултурна среда за работа
  • развитие на нови техники за работа с младежи и подпомагането им
  • подпомагане на личностното и професионално развитие

Профил на участниците:

  • владеещи английски език на работно ниво
  • младежки работници/лидери/обучители/доброволци
  • мотивирани да работят усърдно за постигане целите на обучението
  • с предишен опит в областа на проекта (не е задължителен)

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: 100 евро към посрещащата организация

Всички останали разходи по транспорт, настаняване и хранене са на 100% покрити.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

Краен срок за кандидатстване: 13 септември 2019 г.

  За контакт: Linndgberg Ruballos secretariat@ccivs.org

Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкото обучение. За повече информация се обърнете към посочения организатор.