Публично проучване на тема: „Младежкото представителство в ЕС“ на ЕК за младежки организации

Европейската комисия провежда публично проучване на тема: „Младежкото представителство в ЕС“.

Неговата цел е да се идентифицират европейските неправителствени организации и мрежи в ЕС (за младежи), да се оцени приносът на финансирането на ЕС за младежките организации и мрежи, както и да се откроят новите тенденции при младежкото участие и представителство.

Изследването ще оцени и прилагането на Европейската младежка стратегия 2019 – 2027 и по-специално една от основните ѝ цели „Участие“, която е насочена към насърчаване на младежкото участие в демократичния живот в страните от ЕС.

Резултатите от въпросника ще бъдат оформени като препоръки към Европейската комисия.

Попълнете въпросника тук.

краен срок за кандидатстване Изследването е достъпно на английски и други езици и ще бъде активно до 16 август 2019 г.

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на проучването.