Дългосрочно обучение “SocInc” в Германия и България, 17 – 22 октомври 2019 год. и 23 – 27 март 2020 год.

Темата на обучението е социалното включване на уязвими млади бежанци чрез неформално обучение.

Място: Солинген, Германия и София, България

Период на провеждане: 17 – 22 октомври 2019 год. и 23 – 27 март 2020 год.

Организатор: Migration_miteinander

Профил на участниците:

  • младежки работници, обучители, лидери
  • доброволчески наставници
  • културни медиатори
  • с 3-годишен опит във неформалното обучение

 Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+. Разходите за храна и настаняване са покрити от организатора. За обучените в Германия транспортните разходи се възстановяват в размер до 275€, а за обучението в България – до 20€.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

Краен срок за кандидатстване: 27 септември 2019 год.

  За контакт: info@migrationmiteinander.de

Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкото обучение. За повече информация се обърнете към посоченият организатор.