Доброволчески проект „Лицата на Друган“ в с. Друган, обл. Перник, октомври 2019 – септември 2020 год.

Целта на проекта е да създаде възможности за диалог и обмен между младите хора и жителите в едно малко българско село.

Място: с. Друган, обл. Перник.

Период на провеждане: октомври 2019 – септември 2020 год.

Организатор: Фондация „Солидарност в действие“

Цели на проекта:

  • да бъдат интервюирани 40 местни жители
  • да бъде изработена и изложена фотогалерия на местните жители
  • да се изготви етнографски сборник, включващ откъси от проведените интервюта с местните жители, снимки и други етнографски материали, както и анализ на техните нужди
  • да бъдат организирани 5 обществени събития, чрез които да се създадат възможности за критични дискусии, свързани с миграцията извън селските райони и тяхното обезлюдяване

Изисквания към кандидатите:

  • на възраст между 15 и 30 год.

Повече информация може да намерите тук.

Ще бъде предоставена храна по време на груповите посещения на село Друган. Транспортните разходи до и от с. Драган ще бъдат покрити от организатора.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

Краен срок за кандидатстване: 29 септември 2019 год.

  За контакт: hello@solidarityworks.eu

Източник: Фондация „Солидарност в действие“

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в доброволческия проект. За повече информация се обърнете към посоченият организатор.