Конкурси за стипендиите на Фондация „Еврика“ 2019-2020 година

Стипендиите са в размер на 2300 лв.

Организатор: Фондация „ЕВРИКА“ 

За седемнадесета поредна година Фондация „Еврика“ ще определи студентите, които ще получават  именни стипендии в размер на 2300 лева годишно в 10 области:

 1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
 2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;
 3. Физика на името на акад. Георги Наджаков;
 4. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
 5. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
 6. Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;
 7. Инженерни науки в областта на  електрониката,  автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;
 8. Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски;
 9. Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
 10. Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

В резултат на постъпило целево дарение, за първа година след конкурс и по правилата за отпускане на именни стипендии ще се определи още един носител на специална стипендия: „Акад. Александър Теодоров – Балан“ в размер на 2300 лв. за студент по българска филология и литература.

Изисквания към кандидатите:

 • български студенти в български университети в определените области, съгласно наименованието на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5,00), и записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2019\2020 година

За да кандидатствате:

Кандидатите за стипендиите на фондацията трябва да подадат или изпратят по пощата  във Фондация „Еврика“ ( 1000 София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 1, ет. 2 ) следните документи:

  1. Формуляр по образец;
  2. Заявление (свободен текст) за желанието за участие в конкурса за  получаване на именна стипендия на Фондация „Еврика” и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“;
  3. Уверение от университета за успеха досега по учебни години и записването за новата учебна 2019/2020 година;
  4. Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки, изява на творчество  и други;
  5. Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност”  (обем до 3 страници).

Краен срок за кандидатстване: 15 октомври 2019 г.

  За контакт: тел. (02) 9813799; 9815483; 9815181, office@evrika.org, grigor@evrika.org

Източник: Фондация „ЕВРИКА“ 

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стипендианти. За повече информация се обърнете към посочения организатор.