Обучение „Digi-YOUTH-alization“ в гр. Битола, Северна Македония, 17 – 25 ноември 2019 г.

Търсят се трима участници за обучение в Северна Македония

Място: гр. Битола, Северна Македония

период на провеждане  Период на провеждане: 17 – 25 ноември 2019 г.

Изпращаща организация: Сдружение „Get on board“

Цели на проекта:

По време на обучението участниците ще развият своите дигитални компетенции, ще бъдат обучени как да използват различни дигитални инструменти при работата си с младежи, как да използват дигитални инструменти и за маркетингови кампании без или с нулев бюджет и други. Участниците ще придобият нови знания по методите на неформалното обучение и ще усвоят нови умения и техники, които ще им бъдат полезни в развиването на младежката им дейност.

Профил на участниците:

  • 3 мотивирани участници, български граждани или пребиваващи в България,
  • навършени 18 години
  • активни в младежкия сектор през последните 2 години (младежки работници, лидери, треньори, фасилитатори, и др.)
  • с добро ниво на владеене на английски език

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Такса за участие: Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+. Транспортните разходи на участниците се поемат до 180 евро.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

 Краен срок за кандидатстване: 1 октомври 2019 г.

  За контакт: Nikola Ilievski – project.eke.macedonia@gmail.com, +38971231612

Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участниците в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща ораганизация.