Обучение GHETTO OUT в Фоджия, Италия, 28 септември – 5 октомври 2019 год.

Обучението е подходящо за интересуващите се от проблемите с миграцията и интеграцията.

Място: Фоджия, Италия

Период на провеждане: 28 септември – 5 октомври 2019 год.

Посрещаща организация: Come Pensiamo

Цели на проекта:

Участниците ще имат възможността да се запознаят с хора в неравностойно положение, принудени да имигрират в Италия. Целта е да се засили междукултурната информираност и разрушаването на предразсъдъци

Профил на участниците:

  • младежки работници, обучители, лидери
  • интересуващи се от политика, миграция, международни отношения

Повече информация може да намерите в инфо пакетът.

Такса за участие: Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+. Разходите по настаняване и храна са поети от посрещащата организация. Транспортните разходи се възстановяват в размер до 275€.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

Краен срок за кандидатстване: 14 септември 2019 год.

  За контакт: info@comepensiamo.it

Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкото обучение. За повече информация се обърнете към посочената посрещаща организация.