Обучение “heART Project” в Бърно, Чехия 10 – 19 ноември 2019 г.

Целта на проекта е чрез различни дейности, като театър и storytelling, да мотивира младежките работници да задълбочат познания си и да работят за социалната интеграция на младите хора, лишени от възможности.

Място: Бърно, Чехия

период на провеждане  Период на провеждане: 10 – 19 ноември 2019г.

Организатор: Asociace DICE (Youth NGO)

Цели на проекта:

 • развитие на нови техники за работа с младежи и подпомагането им
 • обмяна на опит и добри практики между участниците от различни страни в рамките на програма Еразъм+
 • да предостави среда за личностно и професионално развитие на участниците
 • да насърчи младите да се включат активно в междукултурни проекти от такъв тип
 • да предложи на участниците мултикултурна среда за работа
 • промотиране и разширяване на проектите на Еразъм+

Профил на участниците:

 • на възраст 18+ години
 • владеещи английски език свободно
 • младежки работници/лидери/доброволци/активисти
 • с предишен опит в работата с млади хора
 • представители на различни НПО (не е задължително)
 • мотивирани да работят усърдно по време на обучението
 • готови да пренесат наученото в своята организация/общност

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

Транспортните разходи до 275 евро ще бъдат напълно възстановени.

Участниците трябва да заплатят единствено такса на стойност 50 евро към посрещащата организация.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

Краен срок за кандидатстване: 1 октомври 2019 г.

  За контакт: Hana Křížková embodiedprojects@gmail.com

Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкото обучение.За повече информация се обърнете към посочената организация.