Обучение „Transformation of Soft Skills“ в гр. Тревизо, Италия, 1-8 ноември 2019 г.

Обучението ще допринесе за професионалното развитие на младежките работници

Място: гр. Тревизо, Италия

период на провеждане  Период на провеждане: 1-8 ноември 2019 г.

Организатор: Centro educativo di progettazione e hosting internazionale (CEPHI)

Цели на обучението:

Обучението „Transformation of Soft Skills“ има за цел да доразвие и подобри така наречените „меки умения“ (лидерски качества, комуникативност и т.н.) на участниците, които да допринесат за повишаването на качеството на младежката им дейност и тяхното професионално развитие.

Обучението ще разгледа теми, които са ключови за програмата Еразъм+ и младежта и ще подобри уменията и компетенциите на младите хора. Проектът има за цел и да насърчи младежкото участие в демократичния живот на Европа, както и включването на младите хора на работния пазар, в активното гражданско общество и междукултурния диалог (чрез увеличаване на размерите на международната младежка дейност и подкрепяне на младежта).

Профил на участниците:

  • младежки работници и лидери, обучители, мениджъри на младежки проекти
  • английски език на работно ниво

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Такса за участие: 30 евро. Настаняването, транспортните разходи и храната се финансират в рамките на програма Еразъм+.  Транспортните разходи се покриват до 275 евро.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

 Краен срок за кандидатстване: 20 септември 2019 г.

  За контакт: Zek Dundar – e.projectsbox2@gmail.com, +34692415557

Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочения организатор.