Покана за кандидатстване за финансиране на НПО от Общественият борд на TELUS International в България

Общественият борд на TELUS International в България отваря последния за годината период за финансиране на неправителствени организации

 61 000 лв. ще бъдат разпределени между обществено значими проекти в сферите на образование, здравеопазване и околна среда. Максималната стойност на финансова подкрепа, която може да бъде отпусната на одобрен проект от неправителствена организация е в размер до 7500 лева.

Спонсор: TELUS International Europe

TELUS International Europe е водещ доставчик на услуги в сферата на BPO и ITO, който от 2004 г. насам предоставя висококачествени услуги за аутсорсинг на бизнес процеси. В компанията работят повече от 5 500 служители на територията на 7 центъра в София, Пловдив (България), Букурещ и Крайова (Румъния), Корк и Дъблин (Ирландия), както. Компанията предоставя иновативно обслужване на клиенти по цял свят на повече от 40 езика. TELUS International Europe е горд член на семейството на TELUS International.

 Задължително изискване е кандидатстващите проекти да са насочени към една от следните области:

  • Здравеопазване
  • Образование
  • Околна Среда

За кандидатстване е необходимо да се попълнят формуляр и финансова част.

За кандидатстване е необходимо да са налични следните документи, които при необходимост може да бъдат изискани:

  • Регистрация на организация с нестопанска цел
  • Регистрация на БУЛСТАТ
  •  Вписване в Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност или регистрация в Търговски регистър.

Повече информация може да намерите тук.

Неправителствените организации, които желаят да представят проектните си идеи в полето на образованието, здравеопазването и екологията, могат да направят това на  https://web2.telusinternational.com/telus-international-community-board/kandidatstvai.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 10 октомври 2019 г.

 Захарина Вецева, Senior Manager Corporate Communications and CSR , +359 894 606 593, zaharina.vetseva@telusinternational.com

Източник

YOUTHub не носи отговорност за възможността . За повече информация се обърнете към посочените контакти.