Проучване на тема „Актуално състояние и тенденции за приложение на иновативни методи в училищните и извънучилищните дейности“

Иновативните методи, заимствани от неформалното образование, дават възможност на децата и юношите по един по–различен начин да придобият опит, който, минавайки през тяхното лично преживяване, се превръща в средство за усвояване на нови знания и умения. Прилагането на тези методи при работата с деца и юноши по време на класни, извънкласни и извънучилищни дейности подбужда интереса и желанието им към активно включване в съответната дейност, стимулира ги да научат повече за себе си и своите възможности, подтиква ги към пълноценно взаимодействие с околните.

Каним Ви да вземете участие в проучване на тема „Актуално състояние и тенденции за приложение на иновативни методи в училищните и извънучилищните дейности“ чрез попълването на този въпросник: https://forms.gle/W52Ufa8mMAZo79Kb9

краен срок за кандидатстване Краен срок за попълване: 30 септември 2019 г.

Въпросникът е предназначен за преподаватели (ръководещи класни и извънкласни дейности) в училище и преподаватели, ръководещи извънучилищни дейности.

Проучването се осъществява във връзка с Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ на Министерство на образованието и науката.

За контакт: Д-р Милена Великова, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по науки за образованието и изкуствата – msvelikova@uni-sofia.bg