Стипендия „Готови за успех“

Програмата е предназначена за младежи с отлични академични постижения, загубили един или двамата си родители, отгледани от роднини или в социални домове.

Организатор: Фондация BCause, Фондация „Сирак“

Период на провеждане: учебна 2019/2020 год.

Програмата ще финансира сираци или полусираци, които:

  • ученици 12-ти клас през учебната 2019/2020 год.
  • студенти бакалавърска степен през учебната 2019/2020 год.

Повече информация може да намерите тук.

Стипендиите са десетмесечни, а годишният им размер е 2000 лв. за студенти и 1000 лв. за ученици.

Нужните документи за кандидатстване и процедурата по тяхното подаване може да намерите тук.

Краен срок за кандидатстване: 9 октомври 2019 год.

  За контакт: office@bcause.bg

Източник: Фондация BCause

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници за стипендия. За повече информация се обърнете към посоченият организатор.