Студентски стаж в НИГГГ-БАН

Стажовете ще се провеждат в Департамент География на Националния институт по Геофизика, Геодезия и География

Място: Национален институт по Геофизика, Геодезия и География, гр. София, България

период на провеждане  Период на провеждане: от 2 до 6 месеца в периода октомври 2019 – юни 2020 г.

Работодател: Национален институт по Геофизика, Геодезия и География

Повече за стажа:

Българското географско дружество в партньорство с Национален институт по геофизика, геодезия и география към БАН набира студенти за стаж по специалности География, Регионално развитие и Туризъм бакалавърска и магистърска степен. Стажовете ще се провеждат в Департамент География на НИГГГ през периода октомври 2019 – юни 2020 г.

Времето за работа и ангажиментите на одобрените кандидати ще се договарят индивидуално в зависимост от спецификата на работата, за която ще бъдат наети.  Осигурява се гъвкаво работно време, което да може да се съчетава със занятията на студентите.

При наличие на свободни места ще има следващ прием.

Изисквания към кандидатите:

  • студенти от специалности География, Регионално развитие и Туризъм бакалавърска и магистърска степен

На одобрените кандидати ще бъде осигурено заплащане за периода на стажа.

За да кандидатствате, изпратете заявление за участие в свободен текст с имейл и телефон за обратна връзка на електронната поща на Българското географско дружество: geography_bg@abv.bg

Избраните кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Краен срок за кандидатстване:  27 септември 2019 г.

  За контакт: 02 979 33 60

Източник: Българското географско дружество

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти. За повече информация се обърнете към посочения работодател.