Доброволчески проект към ЕКС „Volunteers for solidarity“ в Келце, Полша, ноември 2019 год. – септември 2020 год.

Проекта се състои в работа с деца и с местната общност.

място на провеждане Място: Келце, Полша

период на провеждане  Период на провеждане: ноември 2019 год. – септември 2020 год.

Изпращаща организация: Active Bulgarian Society 

Цели на проекта:

Участниците ще бъдат част от:

  • Подготовка и представяне на уъркшопове за деца, възоснова на своите лични възможности и умения, и на нуждите на училищата
  • Помощ при организацията на различни училищни мероприятия (Ден на независимостта, Коледа, Бабин ден и други)
  • Помощ при провеждането на езикови часове (представяне на игри и различни дейности)
  • Подготовка на следучилищни занимания
  • Промотиране на доброволчеството (на местно и Европейско ниво) в училищата
  • При наличие на деца със специални нужди- ще помагат с обличането им, миенето на ръцете им, храненето им и други

 Профил на участниците:

  • Мотивирани младежи между 19-29 години
  • Обичат културния обмен
  • Готови да споделят своите идеи и език, както и да ръководят уъркшопове

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: Няма.

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+. Транспортните разходи се покриват до 275€ евро на участник. Участниците ще получават месечна издръжка за храна и джобни, възлизаща на 220€ евро.

  За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 29 октомври 2019

   За контакт: absociety.info@gmail.com

Източник: Active Bulgarian Society

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в доброволческия проект. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.