Консултации – „Създаване на възможности за младите“ 

Анкета на тема „Създаване на възможности за младите“

Организатор: Национален младежки форум

Цели на проекта:

„Създаване на възможности за младите“ – обединяващата тема за 7-ми цикъл на Диалог на ЕС по въпросите за младежта

В рамките на председателството на Румъния, Финландия и Хърватия ще бъдат проведени консултации в областите:

  • Бъдещето на работата
  • Младежка работа
  • Възможности за младежи от селските райони 

Страните председателки си поставят за цел:

  • подкрепа за разработването на младежки политики на равнище ЕС
  • резолюция на Съвета за възможностите за младежта в селските райони (предвидена от председателството на Хърватия)
  • наръчник за подкрепа на Диалог на ЕС по въпросите за младежта и стандартите за качество

Първата стъпка за постигане на заложение цели е събиране на актуална информация за предизвикателствата пред младите хора в 3-те набелязани области. В тази връзка отправяме покана към Вас, да попълните Въпросника по темите.

Повече информация може да намерите тук.

  За да участвате, попълнете въпросника

краен срок за кандидатстване Краен срок за попълване: възможно най-скоро

   За контакт:  events@nmf.bg

Източник: Национален младежки форум

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на анкетата. За повече информация се обърнете към посочения организатор.