Младежки обмен Employment Opportunities Using Our Natural Resources в Оксфорд, 13- 21 април 2020 г. 

Проекта ще се фокусира върху естествените ресурси и тяхното рационално използване

място на провеждане Място: Оксфорд, Великобритания

период на провеждане  Период на провеждане: 13- 21 април 2020 г.

Организатор: OTI International

Цели на проекта:

Проекта има за цел да подобри знанията на младите хора относно енергийните ресурси в Европа и да ги информира за налагащи се трендове в използването им. Също така проекта ще информира за това как всяка една страна би могла да подготви своите млади граждани за бъдеща кариера в сферата на енергетиката.

Профил на участниците:

  • Между 18-30 години и един лидер без възрастово ограничение
  • Притежава толерантност и мотивация
  • Приоритет ще имат участниците от провинциални или слабо развити области

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Такса за участие: Транспортни разходи в рамките на 360 евро ще бъдат покрити от организатора.

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

  За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 30 януари 2020 г.

   За контакт: тук

Източник: OTI International

 YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочения организатор.