Търсят се доброволци за конференцията на WordCamp Sofia в София, 9-10 ноември 2019 г.

Доброволците ще помагат в координацията на различни дейности по време на конференцията.

Място: София, България

период на провеждане  Период на провеждане: 9-10 ноември 2019 г.

Организатор: WordCamp Sofia

Изисквания към кандидатите:

Могат да кандидатстват както опитни WordPress специалисти, така и хора, които никога досега не са се сблъсквали с WordPress. Доброволците ще вземат участие в следните дейности:

  • Посрещане и регистрация на гостите
  • Съдействие на лекторите
  • Упътване на гостите на събитието
  • Всичко останало на мястото на събитието

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

  За контакт: sofia@wordcamp.org

Източник: WordCamp Sofia

YOUTHub не носи отговорност за подбора на доброволци. За повече информация се обърнете към посочения контакт.